هشدار جدی دادستان : قمه زنی جرم است

هشدار جدی دادستان : قمه زنی جرم است

قمه زنی ، مراسم قمه زنی در ماه محرم
دادستان فردیس در صفحه اینستاگرام خود با اعلام اینکه قمه زنی جرم است از مردم خواست در صورت مشاهده مراسم قمه زنی به مراجع انتظامی اطلاع دهند.

تاریخ انتشار : 12 شهریور 1398

دادستان فردیس:قمه زنی جرم است

ایسنا:دادستان فردیس گفت:از همه شهروندان درخواست دارم در صورت مشاهده یا اطلاع از برگزاری مراسم قمه زنی که وهن تشیع و توهین به سالار شهیدان است، آدرس و زمان دقیق را به اینجانب یا مرجع انتظامی گزارش کنند. قمه زنی

قمه زنی

حسن جهانشاهلو در صفحه اینستاگرام خود نوشت:همواره در طول تاریخ، بدعت ها و تفکرات افراطی به دین و ارزش های دینی آسیب رسانده است و از انتقال پیام حقیقی احکام و آیین های مذهبی به پیروانش جلوگیری کرده است.

این بدعت ها و دید گاه های غلط در برخی از مواقع نه فقط به یک مکتب و منزلت اجتماعی آن آسیب می رساند، بلکه به سلامت جسمی و روانی افراد نیز آسیب می رساند. یکی از این بدعت های غلط که در طول سال های اخیر به شدت از سوی علماء و مراجع دینی نفی شده و حتی از سوی مراجع قضایی به عنوان جرم شناخته شده است، مراسم قمه زنی است لذا از همه فردیسوندان عزیز درخواست دارم تا مرا در برخورد با این بدعت زشت و ضد انسانی و وهن آمیز یاری کنند.

از همه فردیسوندان عزیز درخواست دارم در صورت مشاهده یا اطلاع از برگزاری مراسم قمه زنی که وهن تشیع و توهین به سالار شهیدان است آدرس و زمان دقیق را به اینجانب یا مرجع انتظامی گزارش کنند.

منبع:نمناک